Vilket kreditkort har bästa bonussystem? (På resan)

Vilket kreditkort har bästa bonussystem? (På resan)

I ett tidigare inlägg ”Vilket flygbolag har bästa bonussystemet?” har vi skrivit om att bonussystemen är relativt olika uppbyggda hos de olika flygbolagen. Att tydligt säga vilket bonussystem som är ”bäst” beror lite på flygmönster, ålder, prisnivåer osv. Det som kännetecknar bonussystemet är däremot alltid att poäng samlas som sedan kan växlas in mot billigare resor. I många fall behöver man enbart betala skatter och eventuella avgifter för dessa billigare resor.

De som reser mycket bör i de flesta fall vara medlem i dessa bonusprogram då det är ett gratis sätt att få billigare resor i framtiden. Men det finns vägar att gå för att få ytterligare bonuspoäng – en snabbare väg till de billigare resorna alltså.

I Sverige finns ett flertalet resekreditkort som alla har en sak gemensamt – man samlar poäng som sedan kan växlas in mot billigare resor. Även här skiljer det sig däremot ganska mycket åt mellan de olika korten.  En punkt att ta hänsyn till är vilken bonus man får och hur den sedan kan tas till vara. Det lägger vi fokus på idag. Men kom ihåg att ett kreditkort inte bara ska ha bra bonus. En av de sidor som jämför kreditkort är Consector.se där man lyfter upp att de tar hänsyn till 21 faktorer när de jämför och graderar korten mot varandra. Vissa mycket reserelaterad som ex. uttagsavgift i utlandet och valutapåslag. (Mer om detta i framtida inlägg) Nu till bonusen.

Hur används bonusen?

Ett gratis resekreditkort är Bank Norwegians kort. Man får poäng på alla inköp med kortet. Poäng som sedan växlas in hos dem mot resor eller produkter som är reserelaterade. Inom resor är det enbart flygresor som kan köpas med poängen då Bank Norwegian är en del av koncernen som även flygbolaget Norwegian tillhör.

Även SAS har flera kreditkort knutna till sitt bonusprogram. De som främst flyger med SAS bör alltså välja ett av dessa kreditkort. Likheten är stor mot Bank Norwegians kort även om flexibiliteten är större gällande vad poängen kan användas till. Just den punkt som främst skiljer bonusprogrammen åt. Här kan man exempelvis konvertera sina poäng till Cooppoäng som sedan växlas in i Coops poängshop.

Ett annat exempel kan lyftas fram från Marginalen Traveller. I likhet med korten ovan ges poäng på alla inköp. Däremot erbjuder Marginalen sina kunder att växla in poängen till en rad olika resor. Det kan lika gärna vara en tågresa i Sverige som en flygresa till Thailand. De med resekreditkort reser gärna (i annat fall bör inte resekreditkort väljas) och med detta kort skapas en stor flexibilitet gällande vilken resa som poängen ska användas till.

Utöver de kort med bonus finns det resekreditkort som inte har någon bonus alls men där fokus istället ligger i extra fördelaktiga försäkringar, låga avgifter eller andra förmåner.

Ser man enbart till de kort som ger bonus är utbudet relativt stort och möjligheterna att pressa priset på kommande resor minst lika stort. Det gäller bara att välja rätt…

Post Author: Svante